Organizační struktura klubu

Aktuální organizační struktura klubu (platné od 17.6. 2016).

 

Předseda HCCZ: Pavel Ryba
Čestný předseda HCCZ: Radoslav Horka
Místopředsedové HCCZ:
Jiří Štelcík
Zuzka Hirnšálová
Zdenka Škaloudová
Tajemník: Roman Baran
Webmaster: Pavel Ryba
Redaktoři webu:
David Pleva
Pavel Ryba
Jiří Dejmek