Valná hromada klubu 2020

      Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Valná hromada klubu 2020

Stejně jako každý rok, a na základě klubových směrnic, se i letos konala valná hromada klubu. Tento rok byl opět volební (každé dva roky) a současný management klubu dal k dispozici své funkce a nabídl vedení klubu novým tvářím (podmínky viz směrnice klubu). Před samotnou volbou nového předsednictva byla valná hromada klubu informována o finančním stavu klubu (vedeme si dobře :D) a proběhlých akcích.

Na základě rozhodnutí členské základny (hlasování, valná hromada) a na základě informace o ukončení finanční podpory klubu ze strany Hyundai Motor Czech, bylo rozhodnuto o zvýšení členského příspěvku ze současných 100,-/rok na 200,-/rok a to s okamžitou platností. Toto rozhodnutí členské základny má za cíl přinést klubu větší finanční nezávislost s možností investování těchto prostředků do zabezpečení členských srazů klubu.

Zmiňovaná volba předsednictva, kdy stávající členové předsednictva dali k dispozici své posty se bohužel moc nevydařila – nikdo z přítomných členů klubu se nepřihlásil jako kandidát/ka do předsednictva. V zájmu zachování akceschopnosti sdružení tedy do předsednictva kandidovali dva stávající členové managementu klubu – Pavel Ryba, Jirka Formánek, kteří byli členskou základnou zvoleni na další funkční období. Zvolený „krizový“ management bude ovšem fungovat v omezeném režimu a na příštím červnovém setkání (valné hromadě) dá opět k dispozici své funkce. Věříme, že během následujícího roku se v členské základně najde dostatek dobrovolníků, kteří převezmou zodpovědnost za další směřování klubu.

Na valné hromadě také došlo k usnesení o tom, že budoucí červnové setkání (pracovně Morava 2021) bude připravovat Rade s podporou managementu klubu. Zároveň tímto, stejně jako na valné hromadě, oslovuje vás, členskou základnu, zvážit zda nechcete přispět jak k organizaci setkání, tak budoucímu směřování tohoto klubu – pokud o tom uvažujete, prosím, kontaktujte nás na Roudné, nebo telefonicky či emailem

Za tým Hyundai Club CZ
Pavel Ryba