Zápis z valné hromady 13.6. 2014

      Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Zápis z valné hromady 13.6. 2014

Zápis z valné hromady klubu.
Na základě směrnic klubu byla tato valná hromada tzv. volební – předsednictvo klubu dle směrnic klubu složilo funkce a z kandidátů se volilo předsednictvo nové.

1. prezence

2. zahájení, jmenování zapisovatele a ověřovatele zápisu
Na funkci zapisovatele a ověřovatele zápisu byl předsednictvem navržen Jiří Dejmek. Návrh jednohlasně schválen.

3. schválení programu VH
Ano, jednohlasně

4. volby mandátové, návrhové a revizní komise
Kateřina Ligocká, Martin Jedelský
Návrh na členů předsednictva klubu na mandátovou komisi jednohlasně schválen.

5. zpráva předsedy o činnosti klubu
Viz příloha

6. zpráva o hospodaření klubu
Účetnictví a daně pro uplynulý rok jsou v pořádku. Pokladna 2600,-  kč, účet 28000,-  kč před srazem… náklady na sraz budou vyhodnoceny dodatečně. HMCZ klubu věnoval sponzorský dar ve výši 18000,- kč na zajištění nákladů na 9. mezinárodní setkání majitelů a příznivců vozů Hyundai.

7. diskuse
MICHAL Mílek: Proč chce vedení odstoupit když import konečně spolupracuje a částečně podporuje?
Radoslav Horka:  Poznamenal, že je konec dvouletého volebního období a zmínil jeho osobní pohnutky pro rezignaci viz. email odeslaný všem členům klubu na začátku roku 2014.

Přístup HMCZ ke klubu
Pavel Ryba: Ledy se prolomily loňské září, jednal s importem o nynějším srazu. HMCZ nastínil vizi spolupráce a klub také. Hyundai podporuje, finance, testovací vozy a personál, reklamní předměty ovšem se musi napřed ukázat že jsme pro ně správný partner, pak se spolupráce může  změnit. Na letošní sraz přijede delegace z marketingového oddělení importéra a do konce roku bychom se s HMCZ měli domluvit na vizi budoucí spolupráce.

Radoslav Horka: ukončil diskusi

8. volba členů předsednictva HCCZ
Martin Jedelský, Radoslav Horka: Seznam kandidátů do předsednictva: David Pleva, Jiří Štelcik, Pavel Ryba, Jiří Dejmek, Radek Horka, Michal Mílek
Jediný z kandidátů svolil s nominací na předsedu – David Pleva.

Volba předesedy: 1x zdržel, zbytek pro! -David Pleva jako předseda potvrzen
Volba místopředsedy :
Pavel Ryba:  2x zdržel, ostaní pro (potvrzen)
Jiří Štelcík: zdržel 6x, ostaní pro (potvrzen)
Jiří Dejmek: 1x ne, 4x zdržel, zbytek pro (potvrzen)
Michal Mílek: 10pro, 2proti, 8zdržel (ne)
Radek Horka: 1x zdržel, ostatní pro (potvrzen)

Nové složení vedení klubu je tedy:
David Pleva – předseda HCCZ
Pavel Ryba – místopředseda HCCZ
Jiří Štelcík – místopředseda HCCZ
Jiří Dejmek – místopředseda HCCZ
Radek Horka – tajemník HCCZ

9. návrh usnesení z VH
mandátová komise schvaluje volbu předsednictva a průběh VH

10. přijetí usnesení VH
jendohlasně pro

11. závěr
Poděkování Radoslava Horky za snažení,  účast na srazu.
Poděkování členů klubu panu Radoslavu Horkovi za jeho dlouhá léta v čele klubu.

Radoslav Horka

předseda HCCZ